top of page

Vervolg en maatwerk is altijd mogelijk! 

De ouderenpsychiatrie is een jong vakgebied maar niet meer weg te denken in de ouderenzorg. Tijdens deze overzichtelijke, actuele en op de praktijk gerichte cursus leert u over de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen en persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. 

De training bestaat uit 2 delen.

Deel 1: algemene uitleg van de DSM-5
wat is ouderen psychiatrie en wanneer komt deze in beeld onderandere in wooninstellingen.

Bijvoorbeeld:

 • Stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, angst en delier. 


Deel 2: uitleg persoonlijkheidsclusters

 • Wat is een persoonlijkheidsstoornis, de effecten op de hulpverlener en de probleemgedragingen 

De training is geschikt voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de primaire zorg of het begeleidingsproces. 
Het is mogelijk om na de basistraining verder te gaan met de verdiepingstraining.  

 


 
20170520_150252.jpg

We hebben hier iets nieuws waarin twee werelden met elkaar verbonden worden. 

Binnen de dementiezorg is het werken met de persoonsgerichte zorg volgens de theorie van Tom Kitwood erg populair. Maar wist u dat deze theorie ook prima werkt bij andere doelgroepen binnen de ouderenzorg?  In deze cursus gaan we de theorie van kitwood vermengen en combineren met ouderenpsychiatrie om er achter te komen of er overlappingen zijn .

De cursus ontrafelt psychiatrie, dementie, onbegrepen gedrag en de zorgrol van de professional vanuit een bestaande casus.

Dus de ideale ingrediënten voor een dynamische en verrassende werkvorm. 

kitwood_20181202002801028.jpg
nieuwe
Professionals krijgen steeds vaker met agressie te maken. Deze 1-dag training is op de zorgverlening afgestemd en leert de professional op een overzichtelijke manier de theoretische achtergronden kennen en gaan we praktisch oefenen met een  trainingsacteur. 
De cursus legt de nadruk op:
 • Herkenning en signalering
 • Voorkomen en/of ombuigen van een escalatie 
 • Grenzen aangeven en handelen
 • Omgangsvormen en communicatie 
 
(basistraining loskom techniek is op aanvraag mogelijk) 
 
20160829_145137.jpg

Vervolg of maatwerk is altijd mogelijk! 

Het kunnen werken in een team vraagt om speciale vaardigheden en zeker bij hoge werkdruk en complexe zorg. In deze praktische en op de werkvloer gerichte training gaat het team aan de gang met communicatie en feedback technieken. Ook verstevigen we de samenwerkingsprocessen en maken we problemen inzichtelijk. De training bestaat uit 2 dagdelen: Het 1e deel bestaat uit theorie en samenwerkingsopdrachten. In het 2e deel gaat het team aan de slag met een trainingsacteur om het geleerde in te oefenen.
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:     
 • Doelstelling, teamrollen, gedragspatronen, communicatie, afstand en nabijheid in je werk 
20160527_161504.jpg

Vervolg en maatwerk is altijd mogelijk! 

Autisme bij kinderen is een onderwerp waar we al veel van weten maar hoe zit dat met ouderen? Sommige ouderen krijgen de diagnose pas op (zeer) late leeftijd en wat betekent het dan als je bijvoorbeeld in een zorginstelling woont.  Hoe ga je als professional om met ouderen met autisme en hoe kun je de zorgvrager het beste ondersteunen.
Deze scholing bestaat uit een 1 dagdeel waarin u kennis maakt met de diagnose autisme specifiek bij ouderen gelinkt aan uw praktijk.
Onderwerpen zijn:     
 • Wat is autisme
 • Hoe wordt de diagnose gesteld 
 • Differentiële diagnose
 • In kaart brengen van de zorgbehoefte
 • Praktisch stappenplan ten behoeve van de zorgbehoefte 
 • Tips voor omgang en communicatie 
Image by Matthew Bennett

Waar een groep is, is sprake van dynamiek. Zo ook in zorg woongroepen. Deze dynamiek kan soms heftig zijn en de sfeer gaat er onder lijden. In deze training leert uw team de begrippen uit de groepsdynamica kennen en leert men de fases van hun groep kennen. Ook krijgt de deelnemer handvatten hoe deze dynamiek te begeleiden en te sturen is. 

Dit is een dagdeel training.  

Binnen de ouderenzorg is het thema “suicidaliteit” een onderbelicht begrip. En toch krijgt men in die zorg steeds vaker met suicidaliteit te maken omdat de aantallen onder 60 plussers toeneemt.

In deze dagdeel training ligt de nadruk op herkenning, signalering, het gesprek, preventie en wat de effecten op de medewerker zijn:  

 ​

 • Suicidaliteit en psychische kwetsbaarheid

 • In contact blijven,

 • Correct doorvragen,

 • Grenzen stellen,

 • Welke acties nemen

 • Zelfzorg bij en na suicide

Suicidaliteit ouderen_edited.jpg
bottom of page