top of page

Coaching

Coaching is een vorm van begeleiding die uw werknemer of het team helpt om beter en efficiënter te functioneren. De gedachten achter coaching ligt in de "positieve psychologie". Hierbij ligt de nadruk op de mogelijkheden en minder op de onmogelijkheden.

 

Coaching helpt bij beroeps-(ethische)vraagstukken, bewustwording en groei als professional. De coach treedt als het ware op als mediator tussen het vraagstuk en het antwoord. Alle beroepsgerelateerde vragen vanuit de professional zelf, het zorgteam of - overstijgend - via personeelszaken (HRM) kunnen worden gecoacht.

Intervisie kan een onderdeel zijn van het coachingstraject maar kan ook zonder coaching verzorgd worden. 

"De coach treedt op als mediator tussen vraagstuk en antwoord"

Consultatie en training on the job

U kunt een consultatie aanvragen wanneer de zorgverlening vastloopt en er even geen oplossing voor handen lijkt te zijn. De consultatie is op de praktijk gericht en afgestemd op uw medewerker. U wordt voorzien van advies, een eventuele oplossing of doorverwijzing . Consultatie is meestal tijdelijk van aard maar indien u een langere tijd begeleiding op de afdeling wilt, is dit mogelijk in de vorm van "training on the job" .

HSoeren_logo 2018 - kopie-001 - kopie.jp
bottom of page